Vyhledávání zájezdu
Finsko - země tisíců jezer - Finsko

Finsko - země tisíců jezer

Finsko

, PenzionFinsko - země tisíců jezer

Počet termínů:

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

Snídaně

Doprava:

autobus -

Počasí:Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: Finsko – země tisíců jezer
Popis
Čistá příroda, prostor a klid, to je Finsko. Finsko je blíž, než byste si mysleli! Finská příroda mění svou tvář s ročními obdobími. Teplo a bílé noci léta ve Finsku, zářivá paleta podzimních barev, sněhobílá zima, jaro plné světla a života. Finsko vás uchvátí nejenom krásou přírody, dobře se budete jistě cítit i ve městech ve Finsku s bohatým kulturní životem.
Zájezd zahrnuje
pojištění léčebných výloh a storna, dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce, 6x nocleh (4x ve "skandinávských" ubytovnách, 2x v kajutách na lodi se snídaní), 4x snídani, 4x zámořský trajekt
Zájezd nezahrnuje
vízum (pokud bude nutné)
Program
Den 1
Odjezd v dopoledních hodinách.
Den 2
Po připlutív Dánsku přejezd přes 0resundskou úžinu a nedávno otevřený 9 km dlouhý most 0RE-SUNDBRON do Švédska a přejezd okolo jezera VÄT-TERN do STOCKHOLMU. Prohlídka města zvané „Benátky severu" s romantickými uličkami. V případě časové rezervy návštěva muzea lodi VASA. Večerní tra-jekt do Finska do Turku. Ubytování v kajutách.
Den 3
HELSINKY –prohlídka hlavního města Finska. Senátní náměstí, podzemní katedrála Uspenský pravoslavný chrám, Sibeliův památník a další zajímavosti. Nocleh.
Den 4
Snídaně. Přejezd do města LAHTI - legenda finských zimních sportů se světoznámým sportovním areálem. Kostel sv. Kříže - Ristinkirkko - od známého finského architelta A. Aalta. Návštěva dvou finských národních parků. PÄIJÄNNE KANSALLISPUISTO, který se nachází v jezernaté oblasti u obrovitého jezera Päijäne -krásný ESKER PULLKILANHARJU. Národní park ISO-JÄRVI KANSALLISPUISTO o rozloze 19 km2. Nocleh.
Den 5
Snídaně. Prohlídka univerzitního města JYVÄSKYLLÄ - město je skutečným architektonickým klenotem. Prohlídka KUOPIA - centrum jezerní oblasti, ležícího u jezera Kallavesi - tržnice, radnice, dóm, kostel sv. Mikuláše, 75 metrů vysoká vyhlídková věž na vrchu Puijo z níž je krásný výhled na okolní jezerní krajinu. V odpoledních hodinách odjezd do srdce Finska, kolem jezernaté plošiny v Národním parku LINNASAREN KANSALLISPUISTO - nejstarší finský národní park, který zahrnuje oblast více jak 150 ostrůvků na jezeře Haukivesi.Průjezd cestou mezi jezery Orivesi a Haukive-sio do SAVONLINNY, města pyšnícího se největším hradem ve Finsku. Nocleh v oblasti Savonliny.
Den 6
Snídaně. Návštěva hradu OLAVONLINNA, který je nejlépe zachovalou pevností celé Skandinávie. Přejezd do obce KERIMÄKI na prohlídku dominantní stavby - největšího dřevěného kostela na světě s 6000 sedadly. Vycházka po ESKERU PUNKAHARJU - jedinečný přírodní úkaz - geologický útvar vytvořený ledovci. Jízda kolem ruských hranic okolo IMATRY, divoké řeky Vuoksa a nádherného „Jezera tisíce ostrovů" SAIMAA do oblasti Lappeenranty. LAPPEENRANTA - s dřevěnou radnicí a středověkým kostelem Lapeerkyrka. Nocleh.
Den 7
Snídaně. Průjezdem jižní částí Finska do města KOTKA – prohlídka carského města – návštěva chaty Alexandra III. Langinkoski. Po „Královské cestě“ do druhého nejstaršího města PORVOO. Krásné město založené roku 1346, dříve obchodní centrum. Středověký kostel na náměstí, stará radnice a empírový dům ve kterém žil básník Johan Ludvik Runeberg. Noční trajekt do Stockholmu. Ubyto-vání v kajutách na lodi.
Den 8
V ranních hodinách vylodění ve Stockholmu a cestou podél břehů jezera Vattern Öresundský most. Trajekt do SRN.
Den 9
Návrat zpět do ČR v dopoledních hodinách.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.