Vyhledávání zájezdu
Egypt, Jordánsko, Izrael - trio Blízkého východu - Jordánsko - Ammán

Egypt, Jordánsko, Izrael - trio Blízkého východu

Jordánsko » Ammán

, Program starstarstarEgypt, Jordánsko, Izrael - trio Blízkého východu

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Popis hotelu

Hotely odpovídající standardu *** (v Jordánsku a Izraeli) a **** (v Egyptě) podle hodnocení organizátora (dle programu) - (7 nocí)

Vybavení: v hotelu je k dispozici lobby, restaurace a bar.

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky), všechny klimatizované, s koupelnou a většinou se satelitním TV.

Strava: snídaně a večeře (jak je popsáno v programu)

Upozornění! Pro zájemce možnost prodloužení zájezdu o týden pobytu v hotelech v Sharm El Sheikh.

Víza

Cestovní pas a víza

- cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců od data návratu

- připomínáme, že po příletu na letiště v Sharm el Sheiku není potřeba žádat o standardní vízum, ale stačí zažádat o bezplatné vízum Sinai Only. Standardní vízum je zapotřebí pouze v případě výjezdu mimo Sinajský poloostrov (např. fakultativní výlet do Káhiry, Alexandrie či Luxoru) a po výjezdu z Egyptu do Izraele nebo do Jordánska ztrácí platnost. Standardní vízum si můžete zakoupit po návratu do Sharm el Sheikhu.

Informace k jordánskému vízu

- pro úspěšné překročení izraelsko-jordánských hranic je zapotřebí nejpozději 5 dní před odletem doplnit následujícíc údaje: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního pasu, datum vydání a datum platnosti cestovního pasu (cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců)

- neuvedení těchto údajů může způsobit nepříjemnosti během překročení hranic

Výlety v okolí

Během pobytu v Sharm El Sheikhu doporučujeme fakultativní výlety:

HORA SINAJ A KLÁŠTER SV. KATEŘINY - východ slunce na hoře Sinaj a prohlídka kláštera. Cena cca 50 USD.

DELFINÁRIUM - show s delfíny, v ceně transfer autokarem oběma směry. Cena cca 30 USD.

RAS MOHAMED - výlet lodí do Národního parku (nádherné korálové útesy), oběd na lodi (v ceně), koupání v moři, šnorchlování (barevné útesy jsou jen kousek od břehu!). Cena cca 50 USD + 10 USD za vstupenky do parku.

Upozornění! Výše uvedené popisy fakultativních výletů jsou pouze informativní a nejsou obchodní nabídkou. Nezaručujeme, že budou všechny realizovány. Úplný seznam fakultativních výletů i s aktuálními cenami je dostupný u našich delegátů.

Program

Sharm El Sheikh - sinajské letovisko • Wádí Rum - královna pouště • Petra • hora Nebo - poslední pohled Mojžíše • Betlém • Jerash - město 600 sloupců • řeka Jordán • Galilejské jezero • Caesarea • Jaffa, Tel Aviv, Jeruzalém • fakultativně týdenní pobyt v Sharm El Sheikhu

Den 1

Sraz u stanoviště CK 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na: R.pl/rozklady. Celní a pasové odbavení a následně transfer do 4* hotelu (Coral Hills nebo podobný) v Sharm El Sheikhu. Večeře a přenocování.

Den 2

Po časné snídani vystěhování z hotelu a přejezd přes Sinaj do Taby. Po dokončení formalit spojených s překročením hranice s Izraelem přejezd přes Ejlat ve směru Akaby. Překročení hranice s Jordánskem. Následně výlet do pouště Wádí Rum (pro zájemce za příplatek cca 40 USD) - oblast je zapsaná na seznamu UNESCO od roku 2011. Jedno z nejkrásnějších míst na Středním východě, neobvyklé údolí ležící mezi skalami, obývané záhadnými a vždy pohostinnými beduíny. Večeře a přenocování v Akabě. (Trasa asi 350 km).

Den 3

Po snídani přejezd do Petry. Prohlídka jedné z nejcennějších architektonických památek Hašimitského království (památka na seznamu UNESCO), která se nachází v nepřístupném horském údolí. Celé město je vytesáno ve skále - uvidíme úžasné obrovské chrámy, paláce, pokladnice a hrobky. Petru opustili poslední obyvatelé po druhém ničivém zemětřesení v 6. století. Znovu ji objevil v roce 1812 švýcarský badatel a cestovatel Johann Ludwig Burckhardt. V roce 1929 začaly archeologické výzkumy a teprve až v roce 1958 bylo město Petra otevřeno pro turisty. Některé budovy jsou umístěny také na okolních vrcholcích - pro zájemce procházka k obětnímu místu. Pokud budeme mít čas - pro zájemce návštěva tzv. Malé Petry (za příplatek cca 15 USD), místa kde Nabatejci bydleli a hostili karavanové obchodníky. Náš den zakončíme přejezdem do Ammánu. Večeře a přenocování. (Trasa asi 350 km).

Den 4

Po snídani výjezd na horu Nebo, odkud se rozprostírá nádherný výhled na Jordánské údolí a na Svatou zemi - tak jak ji viděl Mojžíš. Podle legendy je hora Nebo místem, kde se Mojžíš poprvé a naposledy díval na zaslíbenou zemi. Následně prohlídka hlavního města země - Ammánu. Na kopci, kde se nachází pozůstatky dávné mocné citadely, navštívíme mimo jiné Archeologické muzeum. Z vrcholu kopce budeme moci obdivovat panorama města včetně římského divadla a odeonu, čili antické koncertní síně. Poté pojedeme do Jerash (fórum, chrám bohyně Artemidy, raně křesťanské kostely s podlahovými mozaikami, hipodrom a především ulice 600 sloupů). Následně pojedeme směrem k jordánsko-izraelské hranici, kterou překročíme na mostě šejka Husajna. Po odbavení na hranici přejezd do Tiberias. Ubytování, večeře a přenocování v hotelu ve městě Tiberias. (Trasa asi 150 km).

Den 5

Po snídani vystěhování z hotelu. Poté plavba turistickou lodí po Galilejském jezeře. Loď je postavená podle vzoru rybářské lodi z doby sv. Petra. Návštěva Jardenitu u řeky Jordán na symbolickém místě Ježíšova křtu. Následně přejezd do Nazaretu a návštěva baziliky Zvěstování Panny Marie v Nazaretu (postavené kolem jeskyně Zvěstování). Následně přejezd do Caesaree Přímořské - nádherného přístavního města postaveného judským králem Herodem Velikým. Uvidíme mimo jiné: hipodrom, divadlo, akvadukt z 2. století, hradby z období křížových výprav s obrovskou bránou. Během další cesty pobřežím Středozemního moře dojedeme do Tel Avivu (přejezd nejzajímavějšími částmi města). Následně přejedeme do Jaffy. V Jaffě s více než 4 tisíce let starou historií, která pamatuje události zmíněné ve Starém zákoně, se projdeme půvabnými uličkami starého města. Na závěr dne se vydáme přes Jeruzalém do Betléma. Ubytování, večeře a přenocování v hotelu v Betlémě. Fakultativně prohlídka "nočního Jeruzaléma" v pozdních večerních hodinách (uvidíme jiná místa než během denní prohlídky, za příplatek cca 25 USD). (Trasa asi 200 km).

Den 6

Po snídani prohlídka Jeruzaléma: kostel Dominus flevit, Kostel všech národů, který se nachází v Getsemane, čili v Olivetské zahradě (Polákům známé jako Getsemanské), Olivová hora. Následně návštěva jeruzalémského starého města: projdeme klikatými uličkami arabského bazaru v muslimské čtvrti - budeme procházet Křížovou cestou (Via Dolorosa) k Chrámu Božího hrobu se skálou Golgota a Ježíšovým hrobem. Projdeme židovskou čtvrtí ke Zdi nářků. Následně přejedeme do Betléma - místa narození Ježíše, kde navštívíme jeskyni Narození a baziliku Narození Páně, která na ní byla postavena. Večeře a přenocování v hotelu v Betlémě. (Trasa asi 60 km).

Den 7

Ráno vystěhování z hotelu, přejezd do Masady - pevnosti Heroda Velikého a zároveň místa bojů zélótů - židovské komunity, která nejdéle odolávala Římanům. Přejezd a koupání v Mrtvém moři - asi 440 m pod hladinou světového oceánu. Nákupy kosmetiky s minerály z Mrtvého moře. Další cestu k hranici s Egyptem projdeme pěšky (po vyřízení hraničních formalit přejdeme hranice pěšky) a přejezd autokarem do Sharm el Sheikhu. Volný čas k odpočinku, večeře a přenocování ve 4* hotelu (Coral Hils nebo podobný) v Sharm El Sheikhu. (Trasa asi 550 km).

Den 8

Ráno vystěhování z hotelu (nejpozději do 12:00 hodiny) a transfer na letiště v Sharm El Sheikhu (přesné časy transferů uvede delegát CK na místě):

- klienti zůstávající na druhý týden pobytu v Sharm El Sheikhu - transfer do vybraného hotelu,

- klienti vracející se do Polska - transfer na letiště.

Upozornění k programu

- Vzhledem ke specifikům multináboženské země (Izrael), zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) může být organizace poznávací a pobytové části změněna (např. pořadí prohlídek, otevírací doba muzejních památek a chrámů, časy servírování pokrmů a jejich obsah).

- V období nejdůležitějšího náboženského svátku Jom kipur, může dojít ke změnám v organizaci poznávací a pobytové části. Všechna jídla v této době jsou podávána pouze za studena, nápoje pouze nealkoholické.

- K elektrickým přístrojům s "tlustými kolíky" jsou potřebné adaptéry.

- Průvodce neprovází po muzejních objektech.

- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či zrušeno.

- Časy odletů/návratů se mohou změnit!

- Pro vydání jordánského víza jsou potřebné údaje o cestovním pase: číslo cestovního pasu, datum vydání, státní příslušnost a datum ukončení platnosti (cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců)!

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem do/z Sharm El Sheikhu, letištní taxy, ubytování v hotelech (7 nebo za příplatek 14 nocí), stravování: snídaně a večeře (nebo obědy), transfery klimatizovaným autokarem, služby polského zástupce během odbavení na letišti v Polsku, služby polského delegáta během poznávací části, pojištění TU Europa Standard (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: egyptské vízum 25 USD (pro klienty zůstávající na druhý týden pobytu v Sharm El Sheikhu je potřebné v případě fakultativních výletů do Káhiry, Alexandrie, Luxoru, Národního parku Ras Mohamed - autokarem); správní poplatky spojené s překračováním hranic (cca 105 USD - povinný poplatek na místě), náklady na účast v programu prohlídek v Jordánsku a Izraeli (vstupenky, prohlídka Masady, služby průvodců, nosičů zavazadel, řidičů atd.) - cca 210 USD (povinný poplatek na místě); nápoje k večeřím, fakultativní výlety (ceny uvedené v programu) a jiné osobní výdaje.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.